Ziekenzalving

Ziekenzalving is een intens moment van geestelijke toewijding aan God. Het gaat om "dichtbij komen": bij God en bij elkaar. De ziekenzalving is inmiddels diverse malen toegepast. De reacties geven aan dat het door de zieke en zijn/haar omgeving als een bron van troost, rust en bemoediging ervaren wordt. Wanneer u hierover in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met uw predikant of ouderling.

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35