Pastoraat

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Een andere term voor pastoraat is herderlijke zorg; een pastor wordt dienovereenkomstig als herder aangeduid. Ook heeft men het wel over zielzorg. In de Bijbel wordt dit weergegeven als het vermogen om bijstand te verlenen, een van de functies die in de kerk behoren te worden uitgeoefend.

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. De mensen die werkzaam zijn in het pastoraat (ouderlingen, wijkbezoekers, pastoraal werkers en predikanten), weten wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Als vrijwilliger, ambtsdrager of beroepskracht hebben zij geleerd om te luisteren. Zij zijn er voor mensen, zoeken met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiden hen op hun levensweg.Zij stimuleren het onderlinge pastoraat en geven zelf pastorale aandacht aan mensen die daaraan behoefte hebben. Met huisbezoek, groothuisbezoek en vormen van groepspastoraat worden mensen pastoraal bijgestaan en geholpen om hun weg te vinden in hun vragen over geloof en leven.

De gemeente is verdeeld in wijken. De pastorale zorg vindt per wijk plaats. Bijzondere aandacht is daarbij voor de tehuizen.

Ziekenhuisopname
Als u bij ziekenhuisopname bezoek van een predikant wilt ontvangen, deze opname dan doorgeven aan uw predikant.

Ook wordt aandacht geschonken aan bepaalde groepen mensen of situaties die bijzondere zorg behoeven, bijvoorbeeld vanwege problemen of ernstige ziekte van gemeenteleden. Wij noemen dit bijzonder pastoraat.

Meer details over het pastoraat kunt u in dit deel van de site vinden.

NB. Voor specifiek pastoraat voor kinderen kijk bij Jeugd --> Jeugdpastoraat.

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35