Tehuizen en Woonzorgcomplexen


We kennen in Nijkerk een aantal tehuizen en woonzorgcentra : De Pol, Huize St. Jozef, Arkemheen. In elk van de hierboven genoemde  zorginstellingen in Nijkerk wonen leden van onze kerk, en ook in de daarbij horende appartementencomplexen; Zilverstaete, De Venepoort en de Beatrixflat.   In het jaarboekje zijn dat de secties B19, C20 en A18. In elke sectie zijn wijkbezoekers, ouderlingen en diakenen actief. Sinds oktober 2013 vallen de tehuizen niet meer onder de pastorale zorg van de predikanten, maar wordt dit gedaan door de pastoraal medewerker ouderen. Bij een verhuizing naar De Pol in een zeer kwetsbare fase van het leven kan het soms  wenselijk zijn dat het bestaande contact met een wijkpredikant wordt voortgezet. In overleg is daar uiteraard ruimte voor.

.

Naast het pastoraat zijn er wekelijks vieringen in de tehuizen. Er zijn weeksluitingen op vrijdag, in Huize St. Jozef om 16.00 uur en in Arkemheen om 18.30 uur. In De Pol is er elke zondagmorgen om 10.30 uur een eredienst

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35