Diaconale visie


Actief op het gebied van noden en behoeften zijn:

  • De Diaconie,
  • ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerkeng, en
  • NDB - Nijkerks Diaconaal Beraad.

 

logo kruiskerk diaconieDiaconie

In de kerkorde wordt verwoord dat het diaconaat een onmisbaar onderdeel is van de gemeente. In de vier Evangeliën lezen wij dat Jezus Christus niet alleen zijn boodschap verkondigde,  maar ook bewogen was met de mensen en hen hielp. Diaconaat is dus niet iets van de diakenen, maar van de gehele gemeente. De gemeente is, althans behoort dat volgens de kerkorde te zijn: een diaconale gemeenschap.
 
“Met elkaar samen voor een ander”
 
De Missie en Visie, het beleid, het overzicht van de activiteiten en de werkwijze van de diaconie zijn beschreven in het Beleids-  en Jaarplan van de diaconie.
Belangstellende gemeenteleden kunnen een exemplaar bij de secretaris opvragen.
Hieronder staat een overzicht van diakenen die als contactpersonen verbonden zijn aan een functie/diaconale taak.  Bij vragen en bij op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen met deze bestuursleden of contactpersonen.
De diakenen vergaderen de tweede donderdag van de maand om 19.30.
 
Missie
In de wereld zijn veel mensen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten en taken. Armoede en het beheren van de financiën zijn voor de diaconie aandachtspunten waarin zij een taak kan hebben. Deze taak kan bestaan uit financiële en sociale ondersteuning. Dit alles in lijn met de kerkorde. De diaconie wil daarom meer zichtbaar en bereikbaar zijn.
Visie
Helpen waar geen helper is, in de kerkelijke en burgerlijke gemeente en in de rest van de wereld. We zijn herkenbaar in wat we als diaconie kunnen bieden en de diaconie is een vertrouwd aanspreekpunt voor de kerkelijke en burgerlijke gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven.


Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO staat voor:
Zending - dat is het evangelie verspreiden.
Werelddiaconaat - dat is nood in de wereld te helpen verlichten.
Ontwikkelingssamenwerking - dat is samen met lokale partners en overheid streven naar duurzame en structurele verbeteringen in landen die daarvoor in aanmerking komen.

Deze drie termen zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar: Geen zending zonder ontwikkeling. Geen werelddiaconaat zonder missionaire gedrevenheid. Geen ontwikkelingssamenwerking zonder diaconale ondersteuning.

De ZWO commissie probeert de gemeente zoveel mogelijk te betrekken bij zending en werelddiaconaat. Taken van onze commissie zijn onder andere het coördineren van de geldwerving en de gemeente informeren over de projecten die financieel ondersteund worden. Standaard zijn dat drie projecten.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
NDB
Het NDB is een stichting opgericht door de Nijkerkse diaconieën. Het NDB heeft tot doel om gezamenlijk invulling te geven aan ondersteuning van zwakkeren in onze eigen samenleving. Dit wordt vormgegeven door bijvoorbeeld schuldhulpmaatje, directe financiële ondersteuning of ondersteuning
in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Daarnaast is er HIP ( Hulp in de Praktijk) Helpt, een meldpunt waar men praktische hulpvragen kan indienen. Om aan al deze activiteiten een goede invulling te geven is door onze diaconie gekozen voor samenwerking met andere kerken. Vele kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken doen hier aan mee.
Daarom is dit ondergebracht in het NDB. Hieronder ziet u de activiteiten. Als u zich hiervoor wilt inzetten, of als u steun nodig heeft, kunt u daar terecht.
Website van het NDB: https://ndbnijkerk.nl
HIP Helpt (Regio Nijkerk): https://hipnijkerk.nl
Lichtpuntjes: https://ndbnijkerk.nl/onze-projecten/lichtpuntjes/
Noodfonds: https://ndbnijkerk.nl/onze-projecten/noodfonds/
Schuldhulpmaatje: https://ndbnijkerk.nl/onze-projecten/schuldhulpmaatje/
Vakantie activiteiten kinderen: https://ndbnijkerk.nl/onze-projecten/vakantieactiviteiten-kinderen/
Vakantie eenoudergezinnen: https://ndbnijkerk.nl/onze-projecten/vakantie-eenoudergezinnen/
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35