Besluitvorming.

 
Onze kerk telt een kleine 2700 leden en de kerk besturen met een vergadering met zoveel leden is niet echt mogelijk. Onder andere daarom hebben we een Kerkenraad met een kernteam. 
Het Kernteam handelt alle bestuurlijke zaken namens de Kerkenraad af. In bijzondere gevallen, genoemd in de kerkorde, is de Kerkenraad verplicht de gemeente te horen. Dat gaat bijvoorbeeld over de financiële zaken (de begroting en de jaarrekening) en over bestuur en plannen (de plaatselijke regeling en het beleidsplan). De gemeente heeft geen stemrecht. Uiteraard is het altijd verstandig om rekening te houden met wat er in de gemeente leeft en bij belangrijke zaken wordt er ook alles aan gedaan om de gemeente daar bij te betrekken.
Bij besluitvorming is het de bedoeling dat je “er samen uit komt”. Dat wil zeggen dat de discussie heel belangrijk is en dat daarbij gepoogd moet worden om door overtuiging met argumenten tot één gezamenlijke mening te komen. 
Voor meer informatie over besluitvorming kunt u terecht bij het moderamen van de Kerkenraad.
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35