Stilteruimte


Centraal in de stilteruimte staat een kopie van het veelkleurige kruis, dat zich in de kerkzaal bevindt. Het is een verwijzing naar de naam van onze Kruiskerk, maar ook naar het geloof dat ons hier samen verbindt.

Wat vind je in de stilteruimte?
‘Lief en Leed’
Buiten bij de ingang hangt een prikbord. Dit bord is bedoeld voor het delen van ‘Lief en Leed’, bijv. geboortekaartjes en rouwkaarten.
Kaarsentafel
Steek een kaarsje aan voor iets wat je bezighoudt, of voor iemand die in je gedachten leeft.
Gebedsintenties
Er is gelegenheid om je gebedsintenties door te geven voor de kerkdienst op zondag of de gebedsgroep.
De oude Kruiskerk
Er hangt een grote foto van de oude Kruiskerk met daarvoor het oude doopvont en de lezenaar.

Waarvoor dient de Stilteruimte?
De stilteruimte heeft een multifunctionele rol:
• Stilteruimte: ieder, die daar behoefte aan heeft, kan de stilte zoeken, een kaarsje aansteken, even rustig zitten.
• Gebedsruimte: de gebedsgroep kan samen komen om te bidden.
• Groepen: mogelijkheden voor mindfulness of meditatie.
• Consistorie: op zondag kunnen de voorganger en de ambtsdragers zich rond de tafel voorbereiden op de dienst.
• Rouwkamer: rond de kist kan een laatste groet en gedachte aan een overledene worden gedeeld.

stilteruimte

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35