Veilige kerk


De laatste jaren is duidelijk gebleken dat ook binnen kerkgenootschappen ongewenst gedrag of seksueel misbruik kan plaatsvinden, met alle ingrijpende gevolgen van dien. Als de kerk een gemeenschap wil zijn waar jongeren en ouderen zich thuis voelen, dan zal de kerk voor hen
veilig en betrouwbaar moeten zijn. Juist in de kerk wil je dat jong en oud zich veilig voelen en een gezond vertrouwen in God en mensen kunnen ontwikkelen.

Onze gemeente wil zich laten leiden door het liefdesgebod dat Jezus Zelf ons heeft gegeven toen Hij zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand’. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: ‘Heb uw naaste lief
als uzelf’ (Matteüs 22:37-39).

Kruiskerk Nijkerk kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, (financiële) fraude, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.
Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen en de vertrouwenspersonen hebben iemand om mee te overleggen en samen te werken.
De vertrouwenspersonen volgen het meldprotocol van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar
anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.
De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Kruiskerk Nijkerk, maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkbestuur. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van, maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.

Vertrouwenspersonen van onze gemeente
De vertrouwenspersonen zijn Peter de Bruijne en Mérie Boers en zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken... 

Al;gemene omgangsregels.

Onze Kruiskerk in Nijkerk wil een veilige gemeente zijn voor alle leden, waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag of seksueel misbruik. Juist in de kerk wil je dat jong en oud zich veilig voelen en een gezond vertrouwen in God en mensen kunnen ontwikkelen.

De kerkenraad heeft een notitie geschreven waarin afspraken staan, zodat  alle leden zich veilig voelen. Dat betekent dat pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar zijn.
Hiervoor zijn algemene omgangsregels vastgesteld:
 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak geen misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik gebruik geen geweld en bedreig de ander niet.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef geen seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen of maak opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
14. Ik help anderen zich aan deze afspraken te houden.
15. Ik maak bewust gebruik van communicatiemiddelen en zorg ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd
 
Er is een gedragscode vastgesteld voor medewerkers in ons Jeugdwerk, hierover later meer.

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35