De dienst van de tafel van de Heer

Laat de volwassenen en de kinderen tot Mij komen.
“Papa, ik was een beetje bang om het brood te eten toen we aan het Avondmaal waren”. “Waarom?”, vroeg ik aan mijn dochter van zeven. “Omdat ik de Here Jezus geen pijn wilde doen”.
Zo had ik er als volwassene nooit over nagedacht. Zo echt had ik het Avondmaal zelden beleefd! Ik was dankbaar voor dit kinderlijk inzicht dat aan mij gegeven werd. Het geloof van een kind is niet minder dan dat van een volwassene; het is alleen anders, opener, eenvoudiger, zuiverder, ontvankelijker. Vandaar dat volgens Jezus, volwassenen als kinderen moeten worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan. (deze tekst komt letterlijk uit het catecheseboekje van Greg Officer).
Gelukkig gaan hoe langer hoe meer kinderen met hun ouders naar het Avondmaal. Want kinderen en jongeren die gedoopt zijn, horen ook helemaal bij de gemeente van Jezus Christus. En ze leren beter wat het Avondmaal betekent, door er bij te zijn en er aan deel te nemen. En door met hun ouders, de dominee en leerkrachten, daar over te praten. Leren is een proces van je hele leven. Dat geldt ook voor de betekenis van het Avondmaal. Vanaf onze doop, blijven we ons hele leven door leren wat ons geloof inhoudt.
Kinderen aan het Avondmaal betekent natuurlijk ook iets voor de vormgeving van de viering.
De taal moet vereenvoudigd worden. Dat hoeft niet ten koste van de inhoud te gaan. Ook ouderen kunnen hier baat bij hebben. Wat de wijn betreft: in onze kerk geven we mensen de keuze, wijn of druivensap. Belangrijk is, dat we hier niet een groot probleem van maken. Het gaat erom, dat we allemaal, jong en oud, als volledige leden van de gemeente van Jezus Christus, deel mogen nemen aan de tafel van de Heer! Hij is de gastheer. We ontvangen het brood en de wijn uit zijn hand. Zo maar, om… niet.

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35