zwoOpbrengst spaardoosjes
In de Veertigdagentijd kon er gespaard worden en de opbrengst is bestemd voor een project in Rwanda waar drie dominees stripverhalen maken waarmee de kinderen belangrijke levenslessen krijgen. Over het geloof, maar ook over andere belangrijke zaken uit het dagelijks leven.

240412 zwoZe streven ernaar om 3000 stripboeken per jaar te produceren. U droeg dit project een warm hart toe, want in de spaardoosjes troffen wij bij elkaar het mooie bedrag van 419,34 euro aan. Ook waren er gemeenteleden die niet spaarden, maar een donatie op de bankrekening van ZWO hebben gestort, speciaal voor dit doel. Dit leverde nog eens 195 euro op.

De ZWO commissie zal er een mooi afgerond bedrag van maken. Overigens is er ook op zondag 17 maart (de taartenactie), op witte donderdag, stille zaterdag en eerste paasdag gecollecteerd voor dit mooie doel. De opbrengsten van die collectes worden ongetwijfeld nog door de diaconie bekend gemaakt.
Een hartelijke groet en dank aan alle gulle gevers!

Namens de ZWO commissie,
Richard Vedder

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35